.RU

Приложение 1 - Доклад на експертна група към Фондация аксес-софия


Приложение 1


^ ОТЧЕТ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО АНАЛИЗА И ПРОВЕРКАТА ДОГОВОРИТЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА ЧИСТОТАТА


/ за периода 11.11.2003 -18.1.2004/


 1. Създаване на комисията


Във връзка с поставените многобройни въпроси от страна на гражданите на София относно договорите за концесия на дейността по чистотата, с Решение от 11.11.2003 г. на СОС бе създадена Временна комисия със следните задачи:

  • Анализ на сключването на концесионните договори;

  • Проверка на изпълнението на концесионните договори;

  • Проверка на изпълнението на инвестиционната програма по години, срокове и обем ;

  • Запознаване и анализ на подписаните анекси към концесионните договори.


СОС избра следния състав на Временната комисия:

Председател - Иван Нейков

Членове - Николай Желев

- Мичо Райковски

- Анна Янева

- Радослав Кацаров

- Радомир Чолаков

- Тошко Добрев


2. Източници на информация


Временната комисия си постави за цел да събере информация за разглежданите договори от максимално широк кръг източници. На разположение на членовете на комисията бяха осигурени и предоставени значителна част от документацията по сключване на договорите, документи относно самото съдържание на договорите, както и по изпълнение на самите договори. Общата събрана документация по всички концесионни договори, които са предмет на дейността на Времената комисия до настоящия момент надхвърля 4000 страници.


В дейността на Временната комисия бяха използвани десетки публикации в медиите.


Всеки от членовете на Временната комисия в своята дейност използваше информация и от редица устни и писмени жалби на граждани на София.


^ 3. Изслушани институции и длъжностни лица


През отчетния период, от създаването си до сега, Времената комисия проведе 9 заседания.


 1. До настоящия момент пред комисията бяха поканени и изслушани: представители на столична администрация /зам. кметове и служители от различни общински звена/;

 2. ръководствата на фирмите-концесионери;

 3. представители на консултантски структури, участвуващи в подготовката на договорите за концесия ;

 4. представители на структури, упражняващи наблюдение и контрол върху изпълнението на договорите;

 5. представители на НПО, които са изследвали процеса на сключването и изпълнението на част от концесионните договори


4. История на процеса


Процесът на концесиониране на дейността по почистване е стартиран с вземането от СОС на Решение № 7 от 20. 12. 1996 г. за отдаване на концесия на дейност "чистота" за част от районите на гр. София.


По това време в столичната община не е рабработен и не е приеман нормативен акт, който да регламентира реда и условията за провеждане на конкурс или търг за осъществяване на този тип дейност. Такъв нормативен акт се явява Наредбата за концесиите, която е приета от Столичния общински съвет с решение №1 от 03. 03. 1997 г.


Първият конкурс за концесиониране на дейността по почистване за територията на районите"Люлин", "Овча купел", "Витоша" и част от "Триадица") се провежда на основание същото Решение № 7 / 20.12.1996г. Като кандидати за този конкурс се явяват 5 фирми: "АРТ СТРОЙ" ООД , "Волф 96" ООД, "БКС Люлин" ЕООД, "ЛЮБЕКС" ЕООД и "Рефлекс Експорт-импорт" ЕООД. . Конкурсната комисия включва в т. Нар. "къса листа" като "най-подходящи" две фирми: "БКС Люлин" ЕООД и "Волф 96" ООД.


С решение на СОС № 3, съгласно протокол №35/10. 11. 1997 г., се утвърждава изборът на конкурсната комисия и се обявява за спечелила конкурса фирма "Волф 96" ООД.


По време на същата сесия и със същото решение Столичен общински съвет взема решение да се открие нова процедура за предоставяне на концесия за дейността "чистота" за район "Младост": "при първоначален предмет и условия, съгласно Решение № 7 от 20. 12. 1996 г".


Конкурсът за район "Младост" е проведен на 19. 01. 1999 г. На този конкурсът участвува само на един кандидат-концесионер -"Волф 96" ООД. Конкурсната комисия обявява единствения кандидат за победител.


С решение № 45 от 09. 03. 1998 г., Столичният общински съвет гласува провеждането на конкурси за онези части от София, които не са отдадени на концесии до този момент.


В изпълнение на това решение се провеждат два конкурса.


В първия конкурс участвуват три кандидати - "Чистота - Искър", "БКС-Люлин" ЕООД и "Чистота-София" АД. Конкурсната комисия класита на първо място "Чистота-София" .


По това време време се организира и вторият конкурс, в който участват "БКС-Младост" ЕООД, "БКС - Вктоша" ЕАД, "Зауба" АД и "Дитц" АД. Победител в конкурса е "Дитц" АД.


В момента в трите концесионера "Дитц" АД, "Чистота-София" АД и "Волф 96" работят от 2800 до 3000 работници и служители.


5. ^ Срещнати трудности при работата на комисията


По време на досегашната работа на членовете на Времената комисия е оказвано пълно съдействие от страна на общинска администрация и на нейните звена и партньорите, имащи отношение към изпълнението на концесионите договори.


6. ^ Отношения на гражданите и медиите към проблема


Общото заключение на членовете на Времената комисия е, че въпросът за смисъла и ефекта на договора за концесия продължава да стои в центъра на вниманието на жителите на София. Много ясно е изразено преобладаващото очакване сред гражданите, че в резултат на работата на Времената комисия ще се стигне до изменение на договорите за концесия за чистота с цел по-добра защита на интересите на софиянци.


За да бъде осигурена пълна прозрачност в работата на Времената комисия бе предоставена възможност и бяха създадени условия за свободен достъп на журналисти до заседанията на комисията.


7. ^ Становище на комисията относно процедурата за избор на концесионери

Събраната до настоящия момент първоначална информация сочи, че конкурсната комисия не се е придържала стриктно към съществуващата в този момент нормативна уредба, относно определянето на критериите за оценка на качествата на кандидатстващите фирми, както и при определяне на наличието на тези критерии за отделните кандидати.


8. ^ Становище относно изпълнението на договора


Въпреки формалното спазване на договорите и подписаните към тях анекси и при съществуващия понастоящем контролен механизъм върху качеството на изпълнение на услугата(от страна на общинските власти), недоволството на гражданите от изпълнението на почистването на София остава много високо.


Обществеността очаква. Ясен отговор на въпроса:,„Защо се увеличават ежегодно таксите за смет, а столицата е мръсна?


Проведените до настоящия момент срещи показват и разминаване между очакванията на гражданите на София и обема задачи, възлагани от общината на фирмите-концесионери, в т.ч. за почистване на междублоковите пространства, градинки, паркове и др.


Сериозно влияние върху качеството на почистването на града играят и последиците от действията на т.нар. "големи замърсители", водещо място сред които имат многобройните строителни обекти.


Част от причините да е налице трайна оценка за лошо качество на предоставените услуги е и недоброто разпределение на отговорностите за почистване между различни изпълнители /напр. едни фирми чистят уличните платна, а други - зелените разделителни площи около и между тях/.


9. ^ Първи изводи на комисията


- Събраната до момента информация дава основание на членовете на Времената комисия категорично да потвърдят целесъобразността на решението на СОС за извършването на проверката на коцесионните договори

- Събраните, макар и непълни данни, дават основание на комисията да направи първоначален извод за непрозрачност при провеждането на конкурсите и при изготвянето на самите договори.

- Извършените до сега проучвания и анализи дават достатъчно основания на всички членове на Времената комисия категорично да подкрепят необходимостта от сериозна преработка.на.редица клаузи на концесионните договори. Тази позиция се споделя от ръководството на Столична администрация.


10. Положителни разултати от договора за концесията11.^ Отрицателни резултати от договора за концесия


Анализите на отделните договори за концесия на дейностите по чистота показват наличието на различни ценови нива за едни и същи дейности при различните концесионери.


Макар и в първоначален етап, проверката от страна на Времената комисия показва, че липсва инвестиционен план на концесионерите, както и няма яснота относно необходимите и целесъобразни инвестиции за извършване на дейността по договорите. Нещо повече - липсват редовни отчети за „направените, от концесионера инвестиции в машини и съоръжения.


12.^ Изводи относно защитата на интересите на софиянци13. ^ Първи препоръки14. Какво предстои да върши комисията през време на следващия двумесечен отчетен период:
Приложение 2tablica-14-rezultati-pervogo-etapa-olimpiadi-po-istorii-i-nahozhdenie-uchebnogo-zavedeniya.html
tablica-16-primernie-nabori-produktov-dlya-yunih-sportsmenov-p-i-pshendin-racionalnoe-pitanie-sportsmenov.html
tablica-18-svodnij-chetvertij-i-pyatij-periodicheskij-doklad.html
tablica-2-balans-na-proizvodstvoto-na-elektrichestvo-za-2003-g-sektornata-operativna-programa-transport-v-ramkite.html
tablica-2-trebovaniya-k-mebeli-stolovoj-posude-priboram-belyu-metodicheskie-rekomendacii-po-discipline-organizaciya.html
tablica-21-informacionnaya-karta-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-prohodyashego-gosudarstvennuyu-akkreditaciyu-v-2012-uchebnom-godu.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otkritij-konkurs-po-gosudarstvennim-zakupkam-uslug-po-organizacii-i-provedeniyu-respublikanskih-meropriyatij-po-molodezhnoj-politike-patrioticheskomu-vospitaniyu.html
 • turn.bystrickaya.ru/planirovanie-proizvodstva.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/73-plasticheskie-iskusstva-1-956-0-obshij-otdel-00-obshie-voprosi-nauki-i-kulturi.html
 • universitet.bystrickaya.ru/svyaz-s-drugimi-obrazovatelnimi-oblastyami-obrazovatelnaya-programma-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • essay.bystrickaya.ru/dva-filosofskih-vvedeniya-v-dvadcat-pervij-vek-stranica-32.html
 • university.bystrickaya.ru/federalnoe-gosudar-stvennoe-byudzhetnoe-ob-r-az-o-v-ate-lnoeu-chr-e-zhdenievi-sshe-g-o-pr-ofess-io-n-a-ln-o-goobrazovani-ya-stranica-8.html
 • thesis.bystrickaya.ru/process-sozdaniya-reklamnogo-teksta-stranica-2.html
 • turn.bystrickaya.ru/pochemu-rossiya-ne-amerika-stranica-24.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-dlya-postupayushih-v-magistraturu-po-napravleniyu-140600551300-elektrotehnika-elektromehanika-i-elektrotehnologii.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/primechanie-na-godovom-obshem-sobranii-akcionerov-ot-30062009-g-bilo-prinyato-reshenie-o-perenose-voprosa-viplat-voznagrazhdeniya-chlenam-soveta-direktorov-obshestva-na-bolee-pozdnij-srok-p52-protokola-1.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sistema-organov-administrativnoj-yurisdikcii-chast-2.html
 • bukva.bystrickaya.ru/otchetnaya-dokumentaciya-po-internature-cinskih-nauk-docent-v-ya-rodionov.html
 • tests.bystrickaya.ru/lyudmile-igoryu-i-vadimu-s-lyubovyu-stranica-3.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-13-yazhizn-sravnil-bi-s-shahmatnoj-doskoj.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-7-kak-dat-okruzhayushim-ponyat-kto-vi-est-na-samom-dele-allan-piz-alan-garner.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rossiya-pedagogika-sovetskogo-perioda-20-e-gg-20-veka-uchebnoe-posobie-majkop-2008-udk-37075-bbk-74-0ya73.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sbornik-statej-sbornik-statej-o-zhiznennom-i-tvorcheskom-puti-zasluzhennogo-deyatelya-iskusstv-kirgizskoj-respubliki-professora-levchenko-i-stranica-2.html
 • znanie.bystrickaya.ru/4-soderzhanie-disciplini-programma-disciplini-po-kafedre-vichislitelnoj-tehniki-seti-evm-i-telekommunikacii.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kachestvo-pitevoj-vodi-normativno-pravovoj-socialno-ekonomicheskij-ekologicheskij-i-tehnologicheskij-aspekti.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-f-tpu-1-2101-tomskij-politehnicheskij-universitet.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/bibliografiya-chast-2.html
 • literature.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-za-aprel-maj-2007-g.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tretego-fundamentalnogo-protivorechiya-mezhdu-trudom-i-kapitalom-noosferno-socialisticheskij-proriv-ili.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/metilcellyuloza-i-karboksimetilcellyuloza-svojstva-rastvorov-i-plenok.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnih-ispitanij-v-magistraturu-po-napravleniyu-140100-68-teploenergetika.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/aleksandr-dugin.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/znaki-prepinaniya-eto-notnie-znaki-oni-tverdo-derzhat-tekst-i-ne-dayut-emu-rassipatsya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-prednaznachena-dlya-prepodavatelej-vedushih-dannuyu-disciplinu-uchebnih-assistentov-i-studentov-napravleniya-podgotovki-030600-62-istoriya-uroven-podgotovki-bakalavra-izuchayushih-disciplinu-latinskij-yazik.html
 • student.bystrickaya.ru/35valyuta-aukcionnoj-zayavki-i-predlozheniya-po-cene-kontrakta-zakupka-uchebnoj-literaturi.html
 • college.bystrickaya.ru/1-vchem-smisl-ponyatiya-finansovaya-stabilizaciya-2.html
 • student.bystrickaya.ru/1-filosofiya-kak-sociokulturnij-fenomen.html
 • school.bystrickaya.ru/celi-processi-struktura-referat-analiticheskoj-raboti-2001g-340-kbajt.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vzaimosvyaz-vospriyatiya-organizacionnoj-spravedlivosti-urovnya-udovletvorennosti-personala-i-klientov-servisnoj-kompanii.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij.html
 • school.bystrickaya.ru/differenciaciya-obucheniya-kak-uslovie-razvitiya-odarennih-detej-chast-3.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.